GIT Library
 
ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> MK-Marketing -> การศึกษาตลาดพลอยเนื้อแข็งเพื่อกระตุ้นความต้องการบริโภคในประเทศจีน
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 2.50


อ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ
สำนักพิมพ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ
ชนิดหนังสือ­ สิ่งพิมพ์สถาบัน
หมวดหนังสือ­ MK-Marketing
หัวเรื่อง อุตสาหกรรมอัญมณี -- จีน, เครื่องประดับ--จีน
รหัสหนังสือ­ 09000011
เลข ISBN 9748513092
ปีที่นำเข้า 2015-12-24
จำนวนหน้า 237
จำนวนหนังสือ 5 เล่ม
รายละเอียด เรียนรู้พฤติกรรมการบริโภคพลอยเนื้อแข็งจำพวกทับทิมและแซปไฟร์ในประเทศจีน ทราบถึงโอกาสและอุปสรรคสำหรับพลอยสีของไทยในตลาดจีน ตลอดจนกลยุทธ์ที่เหมาะสมสำหรับผู้ประกอบการพลอยสีไทยในการสร้างการรับรู้และกระตุ้นให้ผู้บริโภคชาวจีนเกิดความต้องการบริโภคพลอยเนื้อแข็งจำพวกทับทิมและแซปไฟร์เพิ่มมากขึ้น
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น


34.204.43.11