GIT Library
 
ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> MK-Marketing -> การศึกษาปัจจัยสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตและการค้าอัญมณีและเครื่องประดับของโลก
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.50


อ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ
สำนักพิมพ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ
ชนิดหนังสือ­ สิ่งพิมพ์สถาบัน
หมวดหนังสือ­ MK-Marketing
หัวเรื่อง อุตสาหกรรมอัญมณี, อุตสาหกรรมเครื่องประดับ
รหัสหนังสือ­ 09000013
เลข ISBN 9789740495406
ปีที่นำเข้า 2016-01-19
จำนวนหน้า 226
จำนวนหนังสือ 5 เล่ม
รายละเอียด สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับของไทยมีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคใน\r\nตลาดโลกอย่างกว้างขวาง ในระยะสองสามปีมานี้ประเทศไทยสามารถส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับได้เป็นมูลค่ากว่าแสนล้านบาท โดยในปี 2550 มีมูลค่าการส่งออกสูงถึง 185,150 ล้านบาท (5,381 ล้านเหรียญสหรัฐ) แต่ก็คิดเป็นสัดส่วนเพียงร้อยละ 2.0 - 2.5 ของมูลค่าการค้าอัญมณีและเครื่องประดับในตลาดโลกเท่านั้น ทั้งนี้ในการเพิ่มมูลค่าการส่งออกและส่วนแบ่งทางการตลาดให้แก่สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทย รวมถึงการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้แก่ภาคอุตสาหกรรมฯ นั้น แนวทางสำคัญประการหนึ่งคือ การก้าวขึ้นสู่การเป็นประเทศศูนย์กลางการผลิตและการค้าอัญมณีและเครื่องประดับของโลกอย่างยั่งยืน
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น


34.204.43.11