GIT Library
 
ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> MK-Marketing -> การศึกษาพฤติกรรมทางการค้าและการบริโภคอัญมณีและเครื่องประดับไทยในตลาดใหม่ของไทย
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 1.50


อ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ
สำนักพิมพ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ
ชนิดหนังสือ­ สิ่งพิมพ์สถาบัน
หมวดหนังสือ­ MK-Marketing
หัวเรื่อง พฤติกรรมผู้บริโภค, พฤติกรรมผู้บริโภค -- สเปน, พฤติกรรมผู้บริโภค -- จีน (ภาคตะวันตก), พฤติกรรมผู้บริโภค -- เดนมาร์ก, พฤติกรรมผู้บริโภค -- นอร์เวย์, พฤติกรรมผู้บริโภค -- สวีเดน
รหัสหนังสือ­ 09000018
เลข ISBN 9789747470253
ปีที่นำเข้า 2016-01-22
จำนวนหน้า 239
จำนวนหนังสือ 5 เล่ม
รายละเอียด อัญมณีและเครื่องประดับเป็นสินค้าส่งออกรายการสำคัญของประเทศไทยโดยมีสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และสหภาพยุโรป เป็นตลาดหลักที่สำคัญ อย่างไรก็ดีในช่วงที่ผ่านมาสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยมีส่วนแบ่งทางการตลาดในตลาดโลกและตลาดหลักสำคัญดังกล่าว ค่อนข้างคงที่มาโดยตลอด และขยายตัวในอัตราที่ค่อนข้างต่ำหรือลดลง (เช่น มูลค่าการนำเข้าพลอยเนื้อแข็งที่เจียระไนแล้วของญี่ปุ่นลดลงร้อยละ 14.35 ในปีค.ศ. 2005) สืบเนื่องจากภาวะการแข่งขันที่รุนแรงอีกทั้งภาวะการชะลอตัวทางเศรษฐกิจในประเทศคู่ค้าสำคัญ การแสวงหาตลาดใหม่จึงเป็นหนทางที่สำคัญอย่างหนึ่งในการเพิ่มมูลค่าการส่งออกและขยายส่วนแบ่งทางการตลาดของสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยในตลาดโลกให้สูงยิ่งขึ้น
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น


3.84.139.101