GIT Library
 
ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> JD-Jewelry Design -> Silver Book : คู่มือการตลาดเชิงรุกและพัฒนารูปแบบชุดเครื่องประดับเงินที่เหมาะสมกับตลาดเป้าหมาย
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 2.50


อ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ
สำนักพิมพ์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ชนิดหนังสือ­ สิ่งพิมพ์สถาบัน
หมวดหนังสือ­ JD-Jewelry Design
หัวเรื่อง เครื่องประดับเงิน--ไทย, เครื่องประดับเงิน--ไทย--การออกแบบ
รหัสหนังสือ­ 09000026
เลข ISBN 9786167722160
ปีที่นำเข้า 2016-01-26
จำนวนหน้า 84
จำนวนหนังสือ 10 เล่ม
รายละเอียด เป็นผลงานส่วนหนึงของโครงการศึกษาโอกาสทางการค้าเครื่องประดับเงินไทยในส่วนของตลาดใหม่ที่มีศักยภาพ
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น


3.84.139.101