GIT Library
 
ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> CS-Coloured Stone -> คู่มือเพือผู้หญิงที่รักอัญมณี
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


อ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ
สำนักพิมพ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ
ชนิดหนังสือ­ สิ่งพิมพ์สถาบัน
หมวดหนังสือ­ CS-Coloured Stone
หัวเรื่อง อัญมณี--คู่มือ, เครื่องประดับ--คู่มือ, อัญมณี--การเลือกซื้อ, เครื่องประดับ--การเลือกซื้อ
รหัสหนังสือ­ 09000030
เลข ISBN -
ปีที่นำเข้า 2016-02-19
จำนวนหน้า 36
จำนวนหนังสือ 10 เล่ม
รายละเอียด วิธีการเลือกซื้อ ดูแลรักษา อัญมณีและเครื่องประดับสำหรับผู้หญิง
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น


54.196.208.187