GIT Library
 
ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> MK-Marketing -> ตลาดเครื่องประดับสวีเดนและเดนมาร์ก
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 2.50


อ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ
สำนักพิมพ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ
ชนิดหนังสือ­ สิ่งพิมพ์สถาบัน
หมวดหนังสือ­ MK-Marketing
หัวเรื่อง อัญมณี--สวีเดน, อัญมณี--เดนมาร์ก, เครื่องประดับ--สวีเดน, เครื่องประดับ--เดนมาร์ก
รหัสหนังสือ­ 09000032
เลข ISBN -
ปีที่นำเข้า 2016-03-16
จำนวนหน้า 39
จำนวนหนังสือ 5 เล่ม
รายละเอียด กลุ่มประเทศสแกนดิเนเวียซึ่งประกอบด้วย สวีเดน เดนมาร์ก นอร์เวย์ และฟินแลนด์ เป็นตลาดเครื่องประดับที่ทำจากโลหะมีค่าที่สาคัญแห่งหนึ่งของโลกในปี ค.ศ. 2002 การนำเข้าอัญมณีและเครื่องประดับรวมของทั้ง 4 ประเทศมีมูลค่าประมาณ 483.21 ล้านเหรียญสหรัฐ แต่การส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยไปยังกลุ่มประเทศดังกล่าวกลับมีมูลค่าเพียง 21 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.9 ของมูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยรวม ซึ่งนับว่าเป็นมูลค่าที่ต่า มาก นอกจากนี้สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยยังมีส่วนแบ่งทางการตลาดอยู่ในประเทศเหล่านี้เพียงร้อยละ 5 ของมูลค่าการนำเข้ารวมแต่ติดอันดับ 1 ใน 10 ประเทศแหล่งนำเข้าสำคัญมาอย่างต่อเนื่อง
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

ความเห็นจากผู้อ่าน
หัวข้อ: หนังสือดี
ชื่อสมาชิก suchat misamer วันที่ 2017-07-14 16:36:58.000
 
หนังสือดีมากครับ
 

3.91.157.213