GIT Library
 
ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> MK-Marketing -> ตลาดอัญมณีและเครื่องประดับซาอุดิอาระเบีย
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


อ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ
สำนักพิมพ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ
ชนิดหนังสือ­ สิ่งพิมพ์สถาบัน
หมวดหนังสือ­ MK-Marketing
หัวเรื่อง เครื่องประดับ--ซาอุดิอาระเบีย, อัญมณี--ซาอุดิอาระเบีย
รหัสหนังสือ­ 09000033
เลข ISBN -
ปีที่นำเข้า 2016-03-16
จำนวนหน้า 38
จำนวนหนังสือ 5 เล่ม
รายละเอียด ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียเป็นประเทศที่มีความสำคัญมากที่สุดประเทศหนึ่งในโลกในด้านเศรษฐกิจ เนื่องจากเป็นประเทศที่มีแหล่งนา้ มันสา รองสูงที่สุดในโลก รายได้หลักของประเทศมาจากการส่งออกน้ำมันและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ทำให้ชาวซาอุดิอาระเบียมีรายได้ต่อหัวสูงและเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีอำนาจซื้อสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งสา หรับสินค้าฟุ่มเฟือยหรูหรา ราคาแพง อย่างเช่น สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น


54.81.244.248