GIT Library
 
ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> MK-Marketing -> โครงการการศึกษาศักยภาพและแนวโน้มทางด้านการตลาดของประเทศคู่แข่ง
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


อ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ
สำนักพิมพ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ
ชนิดหนังสือ­ สิ่งพิมพ์สถาบัน
หมวดหนังสือ­ MK-Marketing
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 09000035
เลข ISBN 974-91793-4-X
ปีที่นำเข้า 2016-03-24
จำนวนหน้า 249
จำนวนหนังสือ 5 เล่ม
รายละเอียด รายงานการวิจัยเรื่องโครงการการศึกษาศักยภาพและแนวโน้มทางด้านการตลาดของประเทศคู่แข่งฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์การแข่งขันสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับแต่ละประเภทของไทยในตลาดโลกโดยเปรียบเทียบกับประเทศคู่แข่ง 4 ประเทศได้แก่ อิตาลี จีน ฮ่องกง และอินเดีย โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบด้านการจัดการปัจจัยการผลิต ความสามารถทางการผลิต ความสามารถทางการค้าและการตลาด บทบาทขององค์กรภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม พร้อมทั้งนำเสนอข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้ใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ รวมทั้ง\r\nผู้ประกอบการไทยสามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการวางแผนเชิงกลยุทธ์ในการผลิตและการตลาดได้อย่างเหมาะสมเพื่อให้สามารถรักษาและ/หรือเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้เป็นผลสำเร็จ
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

ความเห็นจากผู้อ่าน
หัวข้อ: fuqad
ชื่อสมาชิก git git วันที่ 2016-09-08 11:55:21.000
 
sdasd
 
หัวข้อ: asdasdas
ชื่อสมาชิก suchat misamer วันที่ 2016-09-08 11:54:00.000
 
sadasdsa
 

34.204.43.11