GIT Library
 
ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> GG-Geology & Gemology -> โครงการการศึกษาศักยภาพและโอกาสการเข้าถึงแหล่งวัตถุดิบอัญมณีในประเทศสมาชิกอาเซียน (กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม)
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


อ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ
สำนักพิมพ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ
ชนิดหนังสือ­ สิ่งพิมพ์สถาบัน
หมวดหนังสือ­ GG-Geology & Gemology
หัวเรื่อง อัญมณี--แหล่งวัตถุดิบ, อัญมณี--แหล่งกำเนิด
รหัสหนังสือ­ 09000036
เลข ISBN -
ปีที่นำเข้า 2016-03-29
จำนวนหน้า 181
จำนวนหนังสือ 5 เล่ม
รายละเอียด การวิจัยครั้งนี้มุ่งเน้นแหล่งวัตถุดิบอัญมณีในประเทศ กัมพูชา ลาว พม่า และ เวียดนาม หรือ กลุ่ม\r\nประเทศ CLMV โดยเฉพาะด้านศักยภาพแหล่ง ที่ตั้งและการเข้าแหล่ง รูปแบบการค้า สถานการณ์การค้า\r\nกฎหมายการค้าและการลงทุนด้านแร่อัญมณี โอกาสและอุปสรรคสำหรับอุตสาหกรรมอัญมณีของไทย ซึ่งผล\r\nการศึกษาพบว่า\r\nประเทศกัมพูชา มีศักยภาพของแหล่งวัตถุดิบอัญมณีมาก โดยเฉพาะแซปไฟร์ และกลุ่มพลอยเนื้ออ่อน\r\nเช่น เพทาย โทแพซ สโมกกี้ควอตซ์ ซิตริน ทัวร์มาลีน อะความารีน สปิเนล โดยแหล่งศักยภาพวัตถุดิบอัญมณี\r\nที่สำคัญ ประกอบด้วย แหล่งไพลิน แหล่งพระวิหาร แหล่งรัตนคีรี และแหล่งตาแก้ว การเข้าถึงแหล่งวัตถุดิบ\r\nค่อนข้างสะดวก การทำเหมืองยังคงทำแบบขุดโดยชาวบ้านในท้องถิ่น และเหมืองเพทายส่วนใหญ่ในแหล่งรัต\r\nนคีรีถูกเปลี่ยนไปทำการเกษตรแทน จึงส่งผลต่อสถานการณ์การค้าที่ไม่คึกคักเท่าที่ควรและรูปแบบการค้าส่วน\r\nใหญ่ดำเนินการโดยผู้ค้ารายย่อย
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น


34.204.43.11