GIT Library
 
ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> GG-Geology & Gemology -> โครงการพัฒนาสภาวะของการเผาทับทิม (ปีที่ 2)อ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง สุธาทิพย์ ศิริไพศาลพิพัฒน์และคณะ
สำนักพิมพ์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ชนิดหนังสือ­ สิ่งพิมพ์สถาบัน
หมวดหนังสือ­ GG-Geology & Gemology
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 09000079
เลข ISBN
ปีที่นำเข้า 2016-11-24
จำนวนหน้า 224
จำนวนหนังสือ 2 เล่ม
รายละเอียด -
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น


10.10.10.1