GIT Library
 
ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> GG-Geology & Gemology -> คู่มือการลงทุนด้านอุตสาหกรรมเหมืองแร่ในสาธารณรัฐแทนซาเนีย
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


อ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
สำนักพิมพ์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
ชนิดหนังสือ­ หนังสือเผยแพร่หน่วยงานอื่นๆ
หมวดหนังสือ­ GG-Geology & Gemology
หัวเรื่อง แร่--สาธารณรัฐแทนซาเนีย, เหมืองแร่--สาธารณรัฐแทนซาเนีย--คู่มือ
รหัสหนังสือ­ 09000117
เลข ISBN -
ปีที่นำเข้า 2017-03-27
จำนวนหน้า 40
จำนวนหนังสือ 8 เล่ม
รายละเอียด แทนซาเนียเป็นประเทศหนึ่งที่มีศักยภาพแหล่งแร่ที่ ประเทศไทยมีความจำเป็นต้องใช้ในภาคอุตสาหกรรม และมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนที่เป็นเปิดกว้าง และควรที่จะส่งเสริมให้นักธุรกิจไทยไปลงทุนด้านเหมืองแร่ โดยในคู่มือการลงทุนที่จัดทำขึ้นนี้ มีการ นำเสนอข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสภาพทางธรณีวิทยา ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งแร่ ตลอดจนข้อมูลที่สำคัญ ทางด้านกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการลงทุนด้านอุตสาหกรรมเหมืองแร่ กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน ธุรกิจ พร้อมทั้งข้อมูลทางด้านระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ที่ภาคเอกชนผู้สนใจลงทุนทำอุตสาหกรรม เหมืองแร่ จำเป็นต้องรับทราบและศึกษาไว้ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการตัดสินใจลงทุนในประเทศ ดังกล่าว คู่มือการลงทุนที่ได้จัดทำขึ้นมาเพื่อเผยแพร่นี้ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่มุ่งหวังที่ จะใช้เป็นแหล่งข้อมูลให้ภาคเอกชนของประเทศ เสริมสร้างความเข้มแข็งและเตรียมความพร้อมสำหรับ การไปลงทุนทำอุตสาหกรรมเหมืองแร่ในประเทศดังกล่าว โดยมีความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆน้อยที่สุด ตลอดจนเป็นการสร้างหลักประกันความมั่นคงด้านวัตถุดิบให้แก่ภาคอุสาหกรรมที่ใช้แร่เป็นวัตถุดิบอีก ด้วย
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น


10.10.10.1