GIT Library
 
ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> MK-Marketing -> การศึกษาโอกาสการค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยในสหรัฐอเมริกา ภายหลังวิกฤติเศรษฐกิจ
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


อ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง กฤตินี ณัฏฐวุฒิสิทธิ์ และคณะ
สำนักพิมพ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ
ชนิดหนังสือ­ สิ่งพิมพ์สถาบัน
หมวดหนังสือ­ MK-Marketing
หัวเรื่อง ไทย--การค้ากับต่างประเทศ--สหรัฐอเมริกา
รหัสหนังสือ­ 09000151
เลข ISBN -
ปีที่นำเข้า 2017-09-23
จำนวนหน้า 133
จำนวนหนังสือ 5 เล่ม
รายละเอียด สหรัฐอเมริกานับเป็นตลาดหลักของสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยมานานกว่าทศวรรษ โดยไทยส่งออกไปยังตลาดสหรัฐฯ สูงถึง 1 ใน 4 ของมูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับรวม และมูลค่าการส่งออกเติบโตมาได้อย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งเกิดวิกฤติการณ์การเงินในสหรัฐฯ ส่งผลให้เกิดการชะลอตัวของการสั่งซื้อสินค้า ทาให้มูลค่าการนาเข้าอัญมณีและเครื่องประดับลดลง และส่งผลต่อยอดการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทยสู่ตลาดสหรัฐฯ วิกฤติเศรษฐกิจยังได้สร้างความเปลี่ยนแปลงต่อพฤติกรรมผู้บริโภค คือมีความระมัดระวังในการจับจ่ายและแสวงหาทางเลือกที่คุ้มค่ากว่า ด้านโครงสร้างตลาดและช่องทางการค้า พบการปิดตัวลงของผู้ค้าส่งและผู้นาเข้า ขณะที่ผู้ค้าปลีกยังคงรักษาสถานภาพยอดขายอันเกิดจากความพยายามระบายสินค้าคงคลัง ในด้านการสั่งซื้อ มีความต้องการสั่งสินค้ารูปแบบใหม่ๆ เพิ่มขึ้น โดยมีการสั่งซื้อซ้าของ รูปแบบเดิมลดลง ส่งผลให้ผู้ผลิตต้องมีการปรับตัวอย่างสูงเพื่อสามารถผลิตสินค้าใหม่ในจานวนการผลิตที่ลดลงแต่ต้องบริหารต้นทุนเพื่อให้สอดรับกับความต้องการซื้อสินค้าในสนนราคาที่เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคสหรัฐฯ
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น


3.91.157.213