GIT Library
 
ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> MK-Marketing -> โครงการศึกษาโอกาสการค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยในตลาดตะวันออกกลาง
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


อ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง วิทวัส รุ่งเรืองผล
สำนักพิมพ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ
ชนิดหนังสือ­ สิ่งพิมพ์สถาบัน
หมวดหนังสือ­ MK-Marketing
หัวเรื่อง ไทย--การค้ากับต่างประเทศ--ตะวันออกกลาง
รหัสหนังสือ­ 09000152
เลข ISBN -
ปีที่นำเข้า 2017-09-23
จำนวนหน้า 416
จำนวนหนังสือ 5 เล่ม
รายละเอียด การศึกษาในโครงการศึกษาโอกาสการค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยในตลาตะวันออกกลางจึงมุ่งเน้นไปที่ 6 ประเทศสมาชิกสมาพันธ์ความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับข้างต้น โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการศึกษาถึงพฤติกรรมการค้าของผู้ค้าเชิงธุรกิจ (Business Buyer) ความต้องการที่แท้จริงของผู้บริโภคปลายทาง (End Consumer) ตลอดจนศึกษาศักยภาพการแข่งขันของสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยในตลาดตะวันออกกลาง เพื่อกาหนดกลยุทธ์การตลาดและแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสมสาหรับผู้ประกอบการไทยในการรุกเข้าสู่ตลาดอัญมณีและเครื่องประดับในตลาดตะวันออกกลาง
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น


3.91.157.213