GIT Library
 
ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> GG-Geology & Gemology -> โครงการวิจัยเรื่องการปรับปรุงคุณภาพทัวร์มาลีน โกเมน และการตรวจสอบอ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง บุญทวี ศรีประเสริฐ และคณะ
สำนักพิมพ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ
ชนิดหนังสือ­ สิ่งพิมพ์สถาบัน
หมวดหนังสือ­ GG-Geology & Gemology
หัวเรื่อง อัญมณี--การปรับปรุงคุณภาพ
รหัสหนังสือ­ 09000176
เลข ISBN -
ปีที่นำเข้า 2017-09-25
จำนวนหน้า 279
จำนวนหนังสือ 5 เล่ม
รายละเอียด -
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น


10.10.10.1