GIT Library
 
ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> CS-Coloured Stone -> การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสีพลอยกับระบบสีต่างๆ
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


อ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง พงษ์จันทร์ จันทยศ และคณะ
สำนักพิมพ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ
ชนิดหนังสือ­ สิ่งพิมพ์สถาบัน
หมวดหนังสือ­ CS-Coloured Stone
หัวเรื่อง อัญมณี--การประเมินคุณภาพ, อัญมณี--สี
รหัสหนังสือ­ 09000181
เลข ISBN -
ปีที่นำเข้า 2017-09-26
จำนวนหน้า 143
จำนวนหนังสือ 5 เล่ม
รายละเอียด -
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น


3.91.157.213