GIT Library
 
ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> JD-Jewelry Design -> โครงการแนวทางในการสร้างนวัตกรรมใหม่ในการผลิตเครื่องประดับ
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


อ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง เสรีวัฒน์ สิริเวสมาศ และคณะ
สำนักพิมพ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ
ชนิดหนังสือ­ สิ่งพิมพ์สถาบัน
หมวดหนังสือ­ JD-Jewelry Design
หัวเรื่อง เครื่องประดับ--การออกแบบ
รหัสหนังสือ­ 09000188
เลข ISBN -
ปีที่นำเข้า 2017-10-03
จำนวนหน้า 140
จำนวนหนังสือ 5 เล่ม
รายละเอียด การสร้างแนวคิดแรงบันดาลใจ และวิธีในการออกแบบและบูรณาการผลิตโดยเล็งเห็นว่าอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาแนวทางในการสร้างกิจกรรมเพื่อพัฒนาวิธีการออกแบบเครื่องประดับของไทย เป็นการสนับสนุนให้กลุ่มนักออกแบบของไทยได้พัฒนาวิธีคิดและพัฒนาฝีมือทางด้านการออกแบบ ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยเพิ่มขีดความสามารถของการสร้างนวัตกรรมรูปแบบใหม่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยผลักดันให้อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยให้มีศักยภาพในการแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างก้าวหน้า
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น


54.234.227.202