GIT Library
 
ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> RT-Research & Thesis -> วิกฤตการเงินโลกผลกระทบต่ออุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


อ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
สำนักพิมพ์ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
ชนิดหนังสือ­ สิ่งพิมพ์สถาบัน
หมวดหนังสือ­ RT-Research & Thesis
หัวเรื่อง อุตสาหกรรมอัญมณี, อุตสาหกรรมเครื่องประดับ
รหัสหนังสือ­ 09000198
เลข ISBN 9789744966339
ปีที่นำเข้า 2017-10-09
จำนวนหน้า 153
จำนวนหนังสือ 5 เล่ม
รายละเอียด นับตั้งแต่ปลายปี 2550 จนกระทั่งปัจจุบัน หลายท่านคงได้ยินและคุ้นเคยกับคำว่าสินเชื่อซับไพร์ม (Subprime lending หรือเรียกในชื่ออื่น ๆ ว่า B-paper หรือ Second chance lending) คำว่าซับไพร์มนี้แปลเป็นไทยได้ว่า "คุณภาพเป็นรอง หรือด้อย" ดังนั้น ความหมายโดยรวมของสินเชื่อซับไพร์มก็คือการปล่อยสินเชื่อให้แก่ผู้กู้ยืมซึ่งไม่มีคุณสมบัติครบถ้วนพอจะได้รับอัตราดอกเบี้ยของตลาดที่ดีที่สุด (Best market interest rates) อันเนื่องจากมีข้อด่างพร้อยในประวัติการกู้ยืมและชำระเงิน (Credit history) สินเชื่อซับไพร์มจึงนับเป็นสินเชื่อที่มีความเสี่ยงสูงเพราะมีโอกาสที่ลูกหนี้จะไม่สามารถชำระหนี้คืนสูง ฉะนั้นอัตราดอกเบี้ยที่ให้กู้ยืมจะสูงกว่าปกติ โดยสินเชื่อซับไพร์มครอบคลุมการปล่อยสินเชื่อหลายชนิด อาทิเช่น สินเชื่อด้านอสังหาริมทรัพย์ สินเชื่อซื้อรถยนต์ และบัตรเครดิต เป็นต้น แต่สินเชื่อที่เป็นต้นเหตุของปัญหาวิกฤตการณ์การเงินโลกในเวลาต่อมา คือ สินเชื่อซับไพร์มด้านอสังหาริมทรัพย์หรือที่เรียกว่า สินเชื่อคุณภาพรองที่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน (Subprime mortgage loan) ซึ่งเกิดขึ้นที่สหรัฐอเมริกา โดยมีมูลค่าประมาณ 1.3 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2550
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น


18.212.206.217