GIT Library
 
ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> GG-Geology & Gemology -> โครงการจัดทามาตรฐานวิธีการทดสอบความทนทานของ พลอยทัมทิม – แซปไฟร์ที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพด้วยวิธีการต่างๆอ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ทนง ลีลาวัฒนสุขและคณะ
สำนักพิมพ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ
ชนิดหนังสือ­ สิ่งพิมพ์สถาบัน
หมวดหนังสือ­ GG-Geology & Gemology
หัวเรื่อง อัญมณี--การปรับปรุงคุณภาพ
รหัสหนังสือ­ 09000203
เลข ISBN -
ปีที่นำเข้า 2017-11-01
จำนวนหน้า 67
จำนวนหนังสือ 2 เล่ม
รายละเอียด ประเทศไทยนอกจากเป็นศูนย์กลางการซื้อขายพลอยสีที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้ว ยังเป็นศูนย์กลาง ในการปรับปรุงคุณภาพคอรันดัมที่มีชื่อเสียงที่มีการพัฒนาการปรับปรุงคุณภาพพลอยคอรันดัมอย่าง ต่อเนื่องเพื่อให้พลอยมีคุณภาพดีขึ้นเสามารถส่งออกสู่อุตสาหกรรมเครื่องประดับโลก การปรับปรุง คุณภาพให้กับพลอยคอรันดัมนั้นมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อปรับปรุงคุณภาพสีและความใสสะอาดของ พลอย
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น


10.10.10.1