GIT Library
 
ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> MK-Marketing -> การศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างภาษีสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับทั้งระบบ
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


อ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา
สำนักพิมพ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ
ชนิดหนังสือ­ สิ่งพิมพ์สถาบัน
หมวดหนังสือ­ MK-Marketing
หัวเรื่อง ภาษีอากร, อัญมณี--ไทย--ภาษี, เครื่องประดับ--ไทย--ภาษี, อัญมณี--ภาษีอากร--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ--ไทย, เครื่องประดับ--ภาษีอากร--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ--ไทย, อุตสาหกรรมอัญมณี, อุตสาหกรรมเครื่องประดับ
รหัสหนังสือ­ 09000208
เลข ISBN -
ปีที่นำเข้า 2017-11-02
จำนวนหน้า 114
จำนวนหนังสือ 5 เล่ม
รายละเอียด -
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น


3.91.157.213