GIT Library
 
ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> MK-Marketing -> โครงการการศึกษาโอกาสทางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยในตลาดอินเดีย : รายงานฉบับสมบูรณ์
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


อ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา
สำนักพิมพ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ
ชนิดหนังสือ­ สิ่งพิมพ์สถาบัน
หมวดหนังสือ­ MK-Marketing
หัวเรื่อง การค้าและการลงทุน --อินเดีย, เครื่องประดับ --การค้า --อินเดีย, อัญมณีและเครื่องประดับ --อินเดีย, อุตสาหกรรมเครื่องประดับ --อินเดีย, ไทย --การค้า --อินเดีย
รหัสหนังสือ­ 09000214
เลข ISBN -
ปีที่นำเข้า 2017-11-02
จำนวนหน้า 187
จำนวนหนังสือ 5 เล่ม
รายละเอียด -
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น


34.204.43.11