GIT Library
 
ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> RT-Research & Thesis -> โครงการการตรวจสอบทัวร์มาลีนและเบริลอาบรังสี : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


อ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง บุญทวี ศรีประเสริฐ
สำนักพิมพ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ
ชนิดหนังสือ­ สิ่งพิมพ์สถาบัน
หมวดหนังสือ­ RT-Research & Thesis
หัวเรื่อง อัญมณี -- การปรับปรุงคุณภาพ -- ความร้อน -- วิจัย, อัญมณี -- การปรับปรุงคุณภาพ -- รังสี -- วิจัย, ทัวร์มาลีน -- การปรับปรุงคุณภาพ -- ความร้อน -- วิจัย, เบริล -- การปรับปรุงคุณภาพ -- ความร้อน -- วิจัย, อัญมณี -- การตรวจวิเคราะห์
รหัสหนังสือ­ 09000215
เลข ISBN -
ปีที่นำเข้า 2017-11-02
จำนวนหน้า 439
จำนวนหนังสือ 5 เล่ม
รายละเอียด -
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น


3.91.157.213