GIT Library
 
ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> RT-Research & Thesis -> โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดมาตรฐานพลอยสีเพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


อ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ศักดิ์รพี แซ่จู
สำนักพิมพ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ
ชนิดหนังสือ­ สิ่งพิมพ์สถาบัน
หมวดหนังสือ­ RT-Research & Thesis
หัวเรื่อง อัญมณี -- สี -- วิจัย, อัญมณี -- การประเมินคุณภาพ -- วิจัย, อัญมณี -- การประเมินราคา -- วิจัย
รหัสหนังสือ­ 09000216
เลข ISBN -
ปีที่นำเข้า 2017-11-02
จำนวนหน้า 65
จำนวนหนังสือ 5 เล่ม
รายละเอียด -
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น


3.91.157.213