GIT Library
 
ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> MK-Marketing -> การศึกษาพฤติกรรมทางการค้าและการบริโภคอัญมณีและเครื่องประดับไทยในตลาดใหม่ของไทย
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


อ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง กฤตินี ณัฏฐวุฒิสิทธิ
สำนักพิมพ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ
ชนิดหนังสือ­ สิ่งพิมพ์สถาบัน
หมวดหนังสือ­ MK-Marketing
หัวเรื่อง พฤติกรรมผู้บริโภค, พฤติกรรมผู้บริโภค --สเปน, พฤติกรรมผู้บริโภค --จีน (ภาคตะวันตก), พฤติกรรมผู้บริโภค --เดนมาร์ก, พฤติกรรมผู้บริโภค --นอร์เวย์, พฤติกรรมผู้บริโภค --สวีเดน
รหัสหนังสือ­ 09000221
เลข ISBN -
ปีที่นำเข้า 2017-11-02
จำนวนหน้า 238
จำนวนหนังสือ 5 เล่ม
รายละเอียด -
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น


54.234.227.202