GIT Library
 
ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> MK-Marketing -> การศึกษาโอกาสการค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยในพื้นที่การค้าชายแดน
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


อ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา และคณะ
สำนักพิมพ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ
ชนิดหนังสือ­ สิ่งพิมพ์สถาบัน
หมวดหนังสือ­ MK-Marketing
หัวเรื่อง อุตสาหกรรมเครื่องประดับ, อัญมณีและเครื่องประดับ --ไทย, ไทย --การค้า
รหัสหนังสือ­ 09000222
เลข ISBN -
ปีที่นำเข้า 2017-11-02
จำนวนหน้า 128
จำนวนหนังสือ 5 เล่ม
รายละเอียด -
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น


34.204.43.11