GIT Library
 
ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> RT-Research & Thesis -> โครงการการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอัญมณีและเครื่องประดับในตลาดใหม่ที่สำคัญของไทย : สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ : รายงานฉบับสมบูรณ์
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


อ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง พรกมล มานะกิจ
สำนักพิมพ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ
ชนิดหนังสือ­ สิ่งพิมพ์สถาบัน
หมวดหนังสือ­ RT-Research & Thesis
หัวเรื่อง พฤติกรรมผู้บริโภค -- สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, อัญมณี -- พฤติกรรมการบริโภค, เครื่องประดับ -- การบริโภค, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
รหัสหนังสือ­ 09000225
เลข ISBN 974-94192-3-5
ปีที่นำเข้า 2017-11-02
จำนวนหน้า 101
จำนวนหนังสือ 5 เล่ม
รายละเอียด -
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น


54.196.208.187