GIT Library
 
ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> RT-Research & Thesis -> การวิเคราะห์สมบัติของปูนหล่อเครื่องประดับสำหรับการพัฒนาการหล่อโลหะทอง
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


อ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง เชษฐา พันธ์เครือบุตร และคณะ
สำนักพิมพ์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ชนิดหนังสือ­ สิ่งพิมพ์สถาบัน
หมวดหนังสือ­ RT-Research & Thesis
หัวเรื่อง เครื่องประดับ--การผลิต
รหัสหนังสือ­ 09000228
เลข ISBN -
ปีที่นำเข้า 2017-12-22
จำนวนหน้า 85
จำนวนหนังสือ 5 เล่ม
รายละเอียด 1. เพื่อให้ทราบถึงสมบัติทางกายภาพและสมบัติทางความร้อนของปูนหล่อเครื่องประดับโลหะ 2. เพื่อให้ทราบถึงผลของความชื้นที่มีต่อสมบัติของปูนหล่อเครื่องประดับโลหะ 3. เพื่อให้ทราบถึงผลของเวลาที่ใช้ในการอบปูนที่มีผลต่อโครงสร้างทางจุลภาค และขนาดของรูพรุนของแบบหล่อ
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น


3.91.157.213