GIT Library
 
ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> RT-Research & Thesis -> รายงานฉบับสมบูรณ์ เรื่อง โครงการสรรหาและรวบรวมวัสดุไทยจากภาคกลาง
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


อ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ตราทัศน์ คชพงษ์ และคณะ
สำนักพิมพ์ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
ชนิดหนังสือ­ สิ่งพิมพ์สถาบัน
หมวดหนังสือ­ RT-Research & Thesis
หัวเรื่อง วัสดุ, การออกแบบ
รหัสหนังสือ­ 09000239
เลข ISBN
ปีที่นำเข้า 2018-06-02
จำนวนหน้า 157
จำนวนหนังสือ 5 เล่ม
รายละเอียด จากการรวบรวมข้อมูลกลุ่มผู้ประกอบการในเขตภาคกลาง พบว่ามีกลุ่มผู้ประกอบการที่ผลิตวัสดุกึ่งสาเร็จรูปตรงตามเกณฑ์การคัดเลือก ที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูงมากกว่ากลุ่มผู้ประกอบการที่อยู่ในเขตพื้นที่ภูธร ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มผู้ผลิตชุมชน และวัสดุที่ใช้ในการผลิตส่วนมากจะเป็นวัสดุทางธรรมชาติที่อยู่ในท้องถิ่น แต่มีการพัฒนาทางความคิดสร้างสรรค์ สร้างจุดเด่นให้กับผลิตภัณฑ์ของตนเอง และส่วนมากวัสดุที่ใช้จะอยู่ในประเภทวัสดุธรรมชาติ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หาได้ง่ายในท้องถิ่น
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น


3.91.157.213