GIT Library
 
ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> GG-Geology & Gemology -> การศึกษาตัวบ่งชี้ลักษณะของพลอยที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพด้วยความร้อนหรือรังสี ปีที่ 3
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


อ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง วิสุทธิ์ พิสุทธอานนท์ และคณะ
สำนักพิมพ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ
ชนิดหนังสือ­ สิ่งพิมพ์สถาบัน
หมวดหนังสือ­ GG-Geology & Gemology
หัวเรื่อง อัญมณี--การปรับปรุงคุณภาพ
รหัสหนังสือ­ 09000246
เลข ISBN -
ปีที่นำเข้า 2018-06-02
จำนวนหน้า 353
จำนวนหนังสือ 5 เล่ม
รายละเอียด เนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษ การเกิดสีเหลืองและสีน้ำตาลในพลอยแซปไฟร์ที่เผาด้วยการเติมสารเบริลเลียม -- การเผาพลอยคอรันดัมสังเคราะห์บริสุทธิ์ และพลอยคอรันดัมสังเคราะห์ที่มีการใส่เฉพาะธาตุเหล็กเท่านั้น -- การศึกษาเปรียบเทียบทางด้านสีกับปริมาณและปฏิสัมพันธ์ของธาตุร่องรอยในพลอยไพลินธรรมชาติที่เผาด้วยวิธีปรกติ และที่เผาพลอยด้วยวิธีเติมสารเบริลเลียม หรือศึกษาปฏิสัมพันธ์ของระบบ Be+Mg+Fe+Ti ในพลอยธรรมชาติ -- การศึกษาเปรียบเทียบทางด้านสีกับปริมาณและปฏิสัมพันธ์ของร่องรอยในพลอยทับทิมและแซปไฟร์สีชมพู ที่เผาด้วยวิธีปรกติ และเผาด้วยวิธีเติมสารเบริลเลียม -- การเปลี่ยนแปลงของพลองแซปไฟร์ จากแหล่งพลอยอิลากากาประเทศมาดากัสการ์ -- การเปลี่ยนแปลงของพลอยแซปไฟร์จากแหล่งพลอยดิเอโก ประเทศมาดากัสการ์ -- หลักฐานที่สามารถใช้เป็นตัวบ่งชี้พลอยสดและพลอยเผาด้วยวิธีปรกติในพลอยไพลินจากประเทศมาดากัสการ์ และประเทศเมียนมา -- การปรับปรุงคุณภาพและวิธีการตรวจสอบพลอยทับทิมและแซปไฟร์ด้วยกรรมวิธีต่างๆ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น


34.204.43.11