GIT Library
 
ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> GG-Geology & Gemology -> การปรับปรุงคุณภาพอัญมณีควอตซ์และการตรวจสอบ
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


อ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง บุญทวี ศรีประเสริฐ และคณะ
สำนักพิมพ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ
ชนิดหนังสือ­ สิ่งพิมพ์สถาบัน
หมวดหนังสือ­ GG-Geology & Gemology
หัวเรื่อง อัญมณี--การปรับปรุงคุณภาพ, อัญมณี--การตรวจวิเคราะห์, ควอตซ์ -- การปรับปรุงคุณภาพ
รหัสหนังสือ­ 09000251
เลข ISBN -
ปีที่นำเข้า 2018-06-02
จำนวนหน้า 67
จำนวนหนังสือ 5 เล่ม
รายละเอียด -
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น


34.204.43.11