GIT Library
 
ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> GG-Geology & Gemology -> การเพิ่มมูลค่าพลอยด้วยการเผา (วารสารเทคโนโลยีวัสดุ)
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


อ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง วรุณี ถิรมงคล
สำนักพิมพ์ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
ชนิดหนังสือ­ สิ่งพิมพ์สถาบัน
หมวดหนังสือ­ GG-Geology & Gemology
หัวเรื่อง อัญมณี--การปรับปรุงคุณภาพ--ความร้อน
รหัสหนังสือ­ 09000255
เลข ISBN -
ปีที่นำเข้า 2018-07-23
จำนวนหน้า 4
จำนวนหนังสือ 5 เล่ม
รายละเอียด วารสารเทคโนโลยีวัสดุ ฉบับที่ 20 (กรกฎาคม - กันยายน 2543)
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น


3.91.157.213