GIT Library
 
ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> DM-Diamonds -> โครงการวิจัยเทคนิคการตรวจสอบสีเพชรที่เพิ่มคุณภาพด้วยการอาบรังสี : รายงานฉบับสมบูรณ์
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


อ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง วิลาวัณย์ อติชาติ และคณะ
สำนักพิมพ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ
ชนิดหนังสือ­ สิ่งพิมพ์สถาบัน
หมวดหนังสือ­ DM-Diamonds
หัวเรื่อง อัญมณี--การปรับปรุงคุณภาพ, อัญมณี--การปรับปรุงคุณภาพ--การอาบรังสี, เพชร -- การปรับปรุงคุณภาพ, เพชร--การอาบรังสี
รหัสหนังสือ­ 09000261
เลข ISBN -
ปีที่นำเข้า 2018-07-24
จำนวนหน้า 266
จำนวนหนังสือ 5 เล่ม
รายละเอียด -
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น


34.204.43.11