GIT Library
 
ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> RT-Research & Thesis -> โครงการวิจัยการตรวจวิเคราะห์การเพิ่มคุณภาพมุก : รายงานฉบับสมบูรณ์
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


อ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง พรสวาท วัฒนกูล และคณะ
สำนักพิมพ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ
ชนิดหนังสือ­ สิ่งพิมพ์สถาบัน
หมวดหนังสือ­ RT-Research & Thesis
หัวเรื่อง มุก--การตรวจวิเคราะห์, มุก--การปรับปรุงคุณภาพ, ไข่มุก
รหัสหนังสือ­ 09000264
เลข ISBN -
ปีที่นำเข้า 2018-07-24
จำนวนหน้า 179
จำนวนหนังสือ 5 เล่ม
รายละเอียด ปัจจุบันอุตสาหกรรมฟาร์มผลิตไข่มุกเลี้ยง ได้แพร่หลายเป็นอันมาก ทั้งไข่มุกเลี้ยงนํ้าจืด และไข่มุกเลี้ยงนํ้าเค็ม ในตลาดการซื้อขายไข่มุกนั้น มีไข่มุกหลายแบบหลากสีสัน ทั้งไข่มุกธรรมชาติซึ่งหาได้ยากมาก และไข่มุกเลี้ยงที่ผ่านกรรมวิธีปรับปรุงคุณภาพด้วยวิธีการต่างๆ หลายกระบวนการ เช่น การอบด้วยความร้อน การย้อมสี การเคลือบสารโพลิเมอร์ การฟอกสี การอาบรังสี เป็นต้น ซึ่งการปรับปรุงคุณภาพไข่มุกดังกล่าว มีความยุ่งยากซับซ้อนมากขึ้นต่อการตรวจสอบและวิเคราะห์เพื่อบ่งชี้ อย่างไรก็ดีการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ได้ทำการวิจัยตรวจสอบไข่มุกเลี้ยงนํ้าจืดและนํ้าเค็ม ที่มีสีตามธรรมชาติ และผ่านการปรับปรุงคุณภาพ ตลอดจนเปลือกหอยมุกนํ้าจืดและนํ้าเค็ม เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่าง โดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานและขั้นสูง เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการวิจัยต่อไป
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น


54.234.227.202