GIT Library
 
ภาษาไทย | English


หมวดหนังสือ -> DM-Diamonds
รายการหนังสือ : 2 รายการ

ลักษณะเฉพาะของเพชรจากภาคใต้ของไทยและความเป็นไปได้ของแหล่งกำเนิด
พรสวาท วัฒนกูลและคณะ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
DM-Diamonds
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
โครงการลักษณะผิวเพชรธรรมชาติและเพชรที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพ ด้วยกระบวนการความดันความร้อนสูง
สมฤดี สาธิตคุณ
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ
DM-Diamonds
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 

54.81.244.248