GIT Library
 
ภาษาไทย | English


หมวดหนังสือ -> DM-Diamonds
รายการหนังสือ : 7 รายการ

ลักษณะเฉพาะของเพชรจากภาคใต้ของไทยและความเป็นไปได้ของแหล่งกำเนิด
พรสวาท วัฒนกูลและคณะ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
DM-Diamonds
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
โครงการลักษณะผิวเพชรธรรมชาติและเพชรที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพ ด้วยกระบวนการความดันความร้อนสูง
สมฤดี สาธิตคุณ
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ
DM-Diamonds
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
โครงการวิจัยเรื่องเทคนิคการตรวจสอบสีเพชรที่เพิ่มคุณภาพด้วยการอาบรังสี
วิลาวัณย์ อติชาติ และคณะ
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ
DM-Diamonds
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
มารู้จัก เพชร กันเถอะ
สุพร อินทโสภา
กรมทรัพยากรธรณี
DM-Diamonds
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
เพชรสยาม (วารสารเทคโนโลยีวัสดุ)
อัปสร สอาดสุด
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
DM-Diamonds
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
โครงการวิจัยเทคนิคการตรวจสอบสีเพชรที่เพิ่มคุณภาพด้วยการอาบรังสี : รายงานฉบับสมบูรณ์
วิลาวัณย์ อติชาติ และคณะ
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ
DM-Diamonds
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
การสำรวจและพัฒนาแหล่งแร่เพชรในจังหวัดพังงา
กรมทรัพยากรธรณี
กรมทรัพยากรธรณี
DM-Diamonds
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 

3.84.139.101