GIT Library
 
ภาษาไทย | English


หมวดหนังสือ -> PM-Precious Metals
รายการหนังสือ : 13 รายการ

ทองลายโบราณสุโขทัย
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
PM-Precious Metals
จำนวนหนังสือ : 8 เล่ม
 
การศึกษาผลของตัวแปรต่อการแยกทองจากสารละลายไซยาไนด์ด้วยไฟฟ้า
ปราโมทย์ ภูพานทอง
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
PM-Precious Metals
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
การแยกสกัดและการทำโลหะเงินและทองจาก Scrap ให้บริสุทธิ์
ปราโมทย์ ภูพานทอง
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
PM-Precious Metals
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
การวิเคราะห์ทองคำและเงินในโลหะทองคำผสมเงิน
นุชนาท นาคำ
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
PM-Precious Metals
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
Platinum & palladium survey 2015
Gold Fields Mineral Services Ltd.
Thomson Reuters
PM-Precious Metals
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
World silver survey 2015
Silver Institute
Thomson Reuters
PM-Precious Metals
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
The Precious Metals Blue Book
CIBJO
World Jewellery Confederation
PM-Precious Metals
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
โครงการศึกษาอุตสาหกรรมเครื่องประดับเงินของไทยเปรียบเทียบกับคู่แข่งสำคัญเพื่อกำหนดกลยุทธ์เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
วิทวัส รุ่งเรื่องผล และคณะ
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ
PM-Precious Metals
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาการผลิตทองคำกะรัตหลากสี
ณรงค์ ประไพรักษ์สิทธิ์ และคณะ
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ
PM-Precious Metals
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
รายงานการสำรวจธรณีวิทยาแหล่งแร่ทองคำ บ้านแม่มอกหัวน้ำ ตำบลแม่มอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
บุญทวี ศรีประเสริฐ และคณะ
กรมทรัพยากรธรณี
PM-Precious Metals
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
การเพิ่มความแข็งของทองคำ 18 กะรัต โดยการทำให้เกิดโครงสร้างที่เป็นระเบียบ (วารสารเทคโนโลยีวัสดุ)
วินัย รักษาพันธ์ และคณะ
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
PM-Precious Metals
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
การทดสอบความแข็งทองรูปพรรณ (วารสารเทคโนโลยีวัสดุ)
ธนภัทร ศรีโมรา
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
PM-Precious Metals
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 

3.84.139.101