GIT Library
 
ภาษาไทย | English


ผลการค้นหา
รายการหนังสือ : 5 รายการ
หมวดหนังสือ: โลหะผสม
การปรับปรุงขนาดเกรนและความต้านทานการหมองของเงินสเตอร์ลิง 950 ด้วยสารประกอบซิลิคอน
เอกสิทธิ์ นิสารัตนพร และคณะ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
RT-Research & Thesis
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาการผลิตทองคำกะรัตหลากสี
ณรงค์ ประไพรักษ์สิทธิ์ และคณะ
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ
PM-Precious Metals
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
อิทธิพลของโครเมียมที่มีผลต่อโครงสร้างจุลภาคและสีของโลหะผสมทอง-แพลเลเดียม
สิริพร โรจนนันต์ และคณะ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
RT-Research & Thesis
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
การเพิ่มความแข็งของทองคำ 18 กะรัต โดยการทำให้เกิดโครงสร้างที่เป็นระเบียบ (วารสารเทคโนโลยีวัสดุ)
วินัย รักษาพันธ์ และคณะ
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
PM-Precious Metals
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
การทดสอบความแข็งทองรูปพรรณ (วารสารเทคโนโลยีวัสดุ)
ธนภัทร ศรีโมรา
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
PM-Precious Metals
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 

34.204.43.11