GIT Library
 
ภาษาไทย | English


ชนิดหนังสือ -> บทความ
รายการหนังสือ : 5 รายการ

เครื่องมือขั้นสูงในการวิจัยอัญมณี (วารสารเทคโนโลยีวัสดุ)
พรสวาท วัฒนกูล
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ
GG-Geology & Gemology
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
การขึ้นต้นแบบตัวเรือนเครื่องประดับด้วยแว็กซ์ (วารสารเทคโนโลยีวัสดุ)
กองบรรณาธิการ
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
JM-Jewelry Making
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
เพชรสยาม (วารสารเทคโนโลยีวัสดุ)
อัปสร สอาดสุด
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
DM-Diamonds
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
การเพิ่มความแข็งของทองคำ 18 กะรัต โดยการทำให้เกิดโครงสร้างที่เป็นระเบียบ (วารสารเทคโนโลยีวัสดุ)
วินัย รักษาพันธ์ และคณะ
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
PM-Precious Metals
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
การทดสอบความแข็งทองรูปพรรณ (วารสารเทคโนโลยีวัสดุ)
ธนภัทร ศรีโมรา
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
PM-Precious Metals
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 

3.84.139.101